Verenigingswerkers: nieuwe regeling vereist arbeidsongevallenverzekering

Sportclubs, orkesten, culturele sector, jeugdwerking,...

Deel op Facebook Twitter LinkedIn


De werking van veel sportclubs en socioculturele organisaties steunt vaak op verenigingswerkers. Dat zijn mensen die tegen een vergoeding bepaalde taken op zich nemen. Denk aan trainers in sportclubs, dirigenten van koren en orkesten, regisseurs in de culturele sector, en animatoren en monitoren in de jeugdwerking. Deze verenigingswerkers mogen echter niet verward worden met vrijwilligers, die zonder bezoldiging of hoogstens tegen een onkostenvergoeding bepaalde taken in een club of organisatie op zich nemen.

Verenigingswerkers kunnen sinds begin dit jaar volgens een gunstig fiscaal regime bezoldigd bijklussen tot 450 uur per jaar in sportclubs en tot 300 uur per jaar in de socioculturele sector, en dit onder het stelsel van ‘artikel 17’ uit het RSZ-besluit van 28 november 1969.

Om onder deze nieuwe regeling van ‘artikel 17’ te werken, moet er een arbeidsovereenkomst worden afgesloten. Dat betekent dat de arbeidswetgeving moet worden gerespecteerd en dat er een arbeidsongevallenverzekering moet zijn.