Vanaf 1 juli 2020: de ‘witte’ groene kaart

Het verzekeringspapier van uw wagen ziet er straks helemaal anders zijn.

Vanaf 1 juli 2020 mag de internationale motorrijtuigverzekeringskaart niet meer afgedrukt worden op groen papier. Alle nieuwe verzekeringskaarten bestaan vanaf dan uit een enkelzijdig wit papier, ofwel op papier gedrukt ofwel in een elektronisch versie. Concreet betekent dit dat je het document dus niet meer op papier bij je moet hebben, op voorwaarde weliswaar dat je bij een controle de elektronische versie kunt tonen. Ga je naar het buitenland, dan is het wel aangeraden om het document te printen en aan boord van je voertuig te houden, zo beklemtoont de FOD Economie.

Verzekeringskaarten die nog vóór 1 juli 2020 werden afgedrukt op groen papier, blijven gewoon geldig tot ze hun vervaldatum hebben bereikt. Komt uw ‘groene kaart’ te vervallen? Dan krijgt u automatisch een nieuw exemplaar, afgedrukt op wit papier.

Meer info kan u ook via onderstaande link terugvinden:
https://economie.fgov.be/nl/th...

Bron: Het Nieuwsblad​ en ADD