-COVID 19-

Coronavirus: impact van nieuwe richtlijnen inzake preventie van verspreiding van Corona

18.05.2020

Onze kantoren in Gent en Destelbergen zijn ondertussen opnieuw geopend.

Het kantoor in Gentbrugge blijft nog even gesloten.

We willen u uiteraard in de meest veilige omstandigheden ontvangen. We nemen in alle kantoren de nodige maatregelen. We ontsmetten de gespreksruimtes na elk gesprek, we voorzien plexiglazen wanden, mondmaskers en handgel. Bovenal respecteren we ten allen tijde de social distancing-regels.

Natuurlijk kan u ook nog steeds via e-mail, KBC mobile of telefonisch met al uw vragen bij ons terecht als u liever nog even wacht met een bezoek op kantoor.

U, uw bedrijf en uw medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen en adviseren is en blijft onze bestaansreden. U kan op ons rekenen!

Hou het gezond en veilig. We wensen uzelf en al wie u dierbaar is alvast het allerbeste.

16.03.2020

Net als U hebben we de recentste ontwikkelingen over het coronavirus (COVID 19) op de voet gevolgd en dit uiteraard omdat zowel het welzijn en de veiligheid van onze klanten als van onze medewerkers primeert. Daarom zullen we er alles aan doen om de risico’s voor klanten en medewerkers te beperken maar toch te zorgen voor een maximale en veilige dienstverlening.

Om de zeer snelle verspreiding van het virus tegen te gaan, zien we ons genoodzaakt om enkele uitzonderlijke maatregelen te treffen m.b.t. de organisatie van ons kantoor.

Daarom hebben we besloten om de komende 2 weken te werken met gesloten deuren. Enkel voor zeer dringende gevallen vragen wij U telefonisch een afspraak vast te leggen en zullen wij ook een aantal veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De medewerkers blijven bereikbaar op het vertrouwde telefoonnummer. Wij vragen om afspraken zoveel mogelijk telefonisch te laten doorgaan en fysieke contacten zoveel mogelijk te vervangen door een telefoongesprek, een e-mail of face time. Dat geldt nog meer als U iets gevoeliger bent voor het virus. We vragen U dan ook alle niet dringende afspraken uit te stellen. Is het toch nodig langs te komen op kantoor? Dit kan, zij het mits het in acht nemen van enkele veiligheidsvoorschriften : we behouden afstand en groeten elkaar zonder handdruk.

Het zijn uitzonderlijke tijden en deze vragen om uitzonderlijke omstandigheden. Weet echter dat U net als voorheen op ons kunt rekenen. Namens alle medewerkers willen wij U bedanken voor uw begrip en medewerking !

Wij volgen de actualiteit op de voet en houden U op de hoogte indien deze maatregel dient te worden verlengd of kan worden versoepeld.

13.03.2020

Momenteel heerst er heel wat onduidelijkheid over de mogelijke impact van de genomen federale maatregelen rond het coronavirus.
Deze maatregelen zijn echter essentieel om verdere verspreiding te voorkomen.
We begrijpen dat deze zaken ook een enorme impact kunnen hebben op uw huidige activiteiten (privé – zakelijk).

We vinden het als verzekeringskantoor dan ook nuttig om jullie correct te informeren waar mogelijk:

  • Annulatieverzekeringen: Geven geen dekking voor annulatie door epidemieën. Indien u niet kan afreizen door annulatie van uw vlucht, of negatief reisadvies n.a.v. het virus is er m.a.w. geen tussenkomst mogelijk. Wat is wel gedekt: Indien u zelf, of een van uw naasten (zie uw polis voor verdere info) ziek wordt, kan u voor uw reis, mits duidelijke motivatie van uw arts, mogelijks wel een terugbetaling vanuit dergelijke verzekeringen genieten.
  • Bijstandsverzekeringen: (personenbijstand) geven blijvend dekking voor medische kosten in het buitenland + repatriëring.
  • Hospitalisatieverzekeringen: Geven uiteraard tussenkomst.


KBC:
Alle aangiftes kan u hiervoor doen via uw KBC Touch of KBC Mobile of contact via het nummer 0800 90 068 (terug te vinden achterop uw assurcard).
DKV: Via uw DKV Medicard, de app of via https://www.dkv.be/contact/aangiften

  • Verzekeringen gewaarborgd inkomen: Indien u zelf ziek wordt, heeft u tussenkomst vanuit deze polis conform de polisvoorwaarden (eigen risicotermijn!)
  • Bedrijfsschade: Er zijn geen verzekeringen of waarborgen die de verplichte sluiting van de handelszaken & horecasector dekken. We hopen op snelle en duidelijke maatregelen vanuit de Federale – Vlaamse regering. Voor elke ondernemersvraag omtrent het Coronavirus kan je 24/7 terecht op de UNIZO Ondernemerslijn via 0800 20 750 of ondernemerslijn@unizo.be. Je kan ook terecht op www.unizo.be/corona.


De FOD volksgezondheid heeft een lijst met veel gestelde vragen over dit coronavirus gepubliceerd.
Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt:
https://www.health.belgium.be/nl/veelgestelde-vragen-over-het-nieuw-coronavirus

Heeft u verder vragen?

Wij blijven steeds beschikbaar!

KBC: 24+ 0800 964 64. KBC Mobile / KBC Touch – KBC Live (www.kbc.be)
DKV: https://www.dkv.be/contact/aangiften
Andere: contacteer ons op het gekende nummer 09 210 90 00 of via onze website: www.verzekeringen-tdwp.be.

Steeds tot uw dienst!

Torcq - De Wilde & Partners